Organisasjon

 
 

Ensemble Allegria gikk i årsskiftet 2016/17 fra forening til stiftelse registrert i stiftelsesregisteret. Stiftelsen Ensemble Allegrias styre består av tre medlemmer fra orkesteret og to eksterne medlemmer. Stiftelsen har siden 2016 hatt daglig leder ansatt i 40% stilling. Målet er å få oppjustert denne stillingen til 50%. Styret er sammen med daglig leder ansvarlige for gjennomføring av de planlagte prosjektene og drift av orkesteret. Daglig leder disponerer en fast kontorplass i kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3, som eies og drives av Sparebankstiftelsen.

Stiftelsen har et beslutningsorgan kalt Rådet, som består av alle orkesterets 23 faste musikere. Rådet har oppgaver som valg av styre, fastsettelse av styrehonorar, og uttalerett ved valg av kunstnerisk leder. Dette skal bidra til å bevare demokratiet i orkesteret, og sørge for at hvert enkelt medlem skal bli hørt og ha påvirkningskraft også etter organisasjonsendringen. I tillegg til dugnadsinnsats i form av reduserte honorarer, bidrar alle orkesterets medlemmer i drift og prosjektgjennomføring med ulike oppgaver og ansvarsområder.

Orkesterets har toårige kontrakter med 23 musikere om gjensidige forpliktelser til å prioritere hverandre. Denne medlemsmassen har med tre unntak vært uforandret siden Ensemble Allegria som forening ble opprettet i 2010.